LVT-Putki Oy

Postiosoite:
Käyntiosoite:
Puh:
Fax:
PL 205, 26101 Rauma
Isometsäntie 13
(02) 8378 7070
(02) 8378 7076
 • Etusivu
 • Yritys
 • Palvelut
 • Laatu
 • Henkilöstö
 • Referenssejä
 • Yhteistyö
 • Yhteydenotto
 • Yhteystiedot

 • Laatu

  Napsauta kuvia, niin näet sertifikaatit isoina.


  Standardi: ISO 9001:2015 Sertifikaatin numero: FIHSK11163771A Sertifiointiarviointi: 2020-11-21 Akkreditointi: FINAS Teollisuuden ala: EA 28 - Construction  Standardi: ISO 14001:2015 Sertifikaatin numero: FIHSK11163771B Sertifiointiarviointi: 2020-11-21 Akkreditointi: FINAS Teollisuuden ala: EA 28 - Construction


  Standardi: ISO 45001:2018 Sertifikaatin numero: FIHSK11163771S Sertifiointiarviointi: 2020-11-21 Akkreditointi: FINAS Teollisuuden ala: EA 28 - Construction

  Standardi: ISO 3834-2:2005 Sertifikaatin numero: FIHSK11163771H Sertifiointiarviointi: 2020-11-21 Akkreditointi: FINAS Teollisuuden ala: EA 28 - Construction

  HINKU -tunnuksen käyttöoikeus Kohti hiilineutraalia Raumaa Myöntamisaika: 2017-12-11 Myöntäjä: Rauman kaupunki

  Laatupolitiikka

  Toteutamme asiakkaillemme kannattavasti virheettömiä tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät asiakkaiden toimintaodotukset ja spesifikaatiot sekä ovat yhteiskunnan viranomaismääräysten mukaisia.

  Perheyrityksenä panostamme toiminnassamme, asiakassuhteissamme sekä sidosryhmiimme nähden asiakaskeskeisyyteen, jatkuvuuteen ja lupaustemme mukaisiin toimituksiin. Pystyäksemme jatkuvaan tuotteidemme, palvelujemme ja toimintamme parantamiseen huolehdimme henkilöstömme osaamisesta ja hyvinvoinnista.

  Työkohtaisesti määritellään aina LVI-urakoinnin ja -rakentamisen laadunvarmistuksen taso, joka määräytyy tilaajan suunnitelmien ja vaatimusten mukaan. Ennen työn luovuttamista tilaajalle, tehdään itselleluovutus, jolla varmistetaan työkohteen vaatimusten toteutuminen.

  Työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristöpolitiikka

  LVT-Putki Oy:n työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristöpolitiikan tavoitteena on ehkäistä ja hallita henkilöstöön ja sidosryhmiin liittyviä työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristöriskejä.

  Noudatamme kaikessa toiminnassamme työturvallisuuteen ja ympäristöön liittyvää lainsäädäntöä sekä viranomaisvaatimuksia. Tunnemme toimintaamme liittyvät riskit ja ympäristönäkökohdat. Parannamme työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristönsuojelun tasoa asettamalla työterveys- ja työturvallisuus- sekä ympäristöpäämääriä ja tavoitteita sekä laatimalla toimintasuunnitelmia näiden tavoitteiden toteuttamiseksi.

  Koulutamme henkilöstöä omaan työhön liittyvissä työterveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioissa. Tavoitteena on, että kaikki henkilöt ymmärtävät oman toimintansa ympäristö- ja työturvallisuusvaikutukset. Jokainen on vastuussa omasta työkyvystään, omasta ja toisten turvallisuudesta sekä yhteisen työympäristön turvallisuudesta, siisteydestä ja järjestyksestä.

  Sertifikaatit

  Det Norske Veritas on myöntänyt LVT-Putki Oy:lle sertifikaatin, joka varmentaa, että LVT-Putki Oy:n laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 standardin vaatimukset ja ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015 standardin vaatimukset.

  Lisäksi DNV:n myöntämä 3834-2 sertifikaatti todistaa, että LVT-Putki Oy:n hitsauksen laadunhallinta täyttää ISO 3834-2:2005 standardin vaatimukset.

  Sertifikaatit kattavat yrityksen toiminnot ja palvelut: LVI-rakentaminen, talotekniikkaurakointi, teollisuusurakointi, polttoaineputkistot, uimahallien vedenkäsittely sekä LVI-huolto ja korjaustyöt menetelmin 135 ja 141.

  Muut

  Rauman kaupunki on myöntänyt LVT-Putki Oy:lle Hinku – Kohti hiilineutraalia Raumaa -tunnuksen käyttöoikeuden.